Sivu päivitetty 2020-08-14 10:00:05
Data päivitetty 2020-08-14 09:42:09

Aineisto

Etuushakemukset ja etuuksien saajat

Käytetty aineisto on peräisin Kelan etuusjärjestelmään kertyvistä rekisteritiedoista. Aineisto sisältää seuraavat muuttujat:

 • etuus
  - Etuus

 • vuosi
  - Vuosi

 • aikatyyppi
  - Datan aikaresoluutio: kuukausi, viikko tai päivä

 • kuukausi
  - Kuukauden järjestysnumero

 • viikko
  - Viikon numero

 • paiva
  - Päivämäärä ISO 8601 -standardin muodossa (VVVV-KK-PP)

 • viikonpaiva
  - Viikonpäivän nimi suomeksi

 • alue
  - Aluejako: Koko Suomi tai maakunta. Maakunta asiakkaan vakituisen asuinkunnan mukainen. Ahvenanmaa ei ole mukana tarkastelussa, koska Ahvenanmaan saaja- ja hakemusmäärät ovat tarkastelluissa etuuksissa selvästi muita maakuntia pienempiä. Perustoimeentulotuen toimeenpano Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.

 • ikaluokka
  - Ikäluokat: Kaikki tai tietty ikäluokka

 • sukupuoli
  - Sukupuoli

 • saapuneet_hakemukset
  - Saapuneet hakemukset ovat Kelan käsittelyjärjestelmään tallentuneita asiakkaiden lähettämiä etuushakemuksia

 • data
  - NA

 • saajat_kaikki
  - Kaikki saajat

 • saajat_uudet
  - Uudet saajat

 • saajakotitaloudet_kaikki
  - Kaikki saajakotitaloudet

 • saajakotitaloudet_uudet
  - Uudet saajakotitaloudet

 • updated
  - Data päivitetty

 • Selaa dataa selaimessa

 • Selaa metadataa selaimessa

 • Lataa data tiedostona: data_etuudet.csv. Katso myös käyttöesimerkit

 • Lataa metadata tiedostona: metadata_etuudet.csv

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaustietoa sisältävä aineisto, sen kuvaus ja käyttöesimerkit löytyvät Github-koodinjakopalvelusta.

Kaikki aineistot ovat vapaasti käytettävissä Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)-lisenssin ehdoilla.

Mittarit

Saapuneet hakemukset

Saapuneet hakemukset ovat Kelan käsittelyjärjestelmään tallentuneita asiakkaiden lähettämiä etuushakemuksia.

Päiväkohtaiset hakemusmäärät kuvaavat kyseisen päivän aikana tallentuneita etuushakemuksia. Viikonloppuisin tehdyt sähköiset hakemukset kirjautuvat järjestelmään hakemuksen lähetyspäivänä. Paperihakemukset skannataan järjestelmään arkipäivinä.

Viikkokohtainen tarkastelu kuvaa viikon aikana tallentuneiden etuushakemusten määrää. Luku mahdollistaa vertailun edellisvuoteen. Arkipyhillä (esim. pääsiäinen, vappu, helatorstai) voi olla vaikutusta joidenkin viikkojen hakemusmääriin.

Työttömyysturvan hakemuksiksi kirjautuvat uudet työttömyysturvahakemukset. Valmiiksi työttömät henkilöt, jotka ovat jo työttömyysturvan piirissä, ilmoittavat työttömyyspäivänsä ilman uutta hakemusta neljän viikon tai kuukauden välein. Työttömyysajan ilmoitukset eivät ole mukana saapuneita hakemuksia kuvaavissa luvuissa.

Työttömyysturvaa haetaan jälkikäteen ja sen ensimmäinen mahdollinen maksujakso on kaksi viikkoa. Työttömyysturvaa voi eduskunnan päätöksellä saada nyt poikkeuksellisesti heti työttömyyden tai lomautuksen alusta alkaen. Yleensä työttömyyden alussa on 5 omavastuupäivää, joilta ei makseta työttömyysturvaa. Tarkastelussa ovat mukana vain Kelan maksamaan työttömyysturvaan (työttömän peruspäiväraha sekä työmarkkinatuki) liittyvät hakemukset.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemukset on eritelty muista työttömyysturvahakemuksista, sillä kyseessä on muun työttömyysturvan ehdoista poikkeava väliaikainen tuki. Tukea oli mahdollista hakea ensimmäisen kerran 16.4.2020 (vk 16). 15.4.2020 mennessä TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneet henkilöt voivat hakea tukea 16.3.2020 alkaen ja muut aikaisintaan TE-toimistoon ilmoittautumispäivästään alkaen.

Yleinen asumistuki myönnetään yleensä toistaiseksi, mutta tuen saajien tilanne tarkistetaan vuosittain. Saapuneiksi hakemuksiksi kirjautuvat kokonaan uusien hakijoiden hakemukset sekä ennen Kelasta lähtevää vuositarkistushakemuspyyntöä tehdyt tarkistushakemukset. Niihin lukeutuvat esimerkiksi tilanteet, joissa tuen saajien tuloissa tai muissa olosuhteissa on tapahtunut muutoksia ja tuen tarve on selvitettävä uudelleen.

Perustoimeentulotukea haetaan lähtökohtaisesti jokaisena kuukautena, jolloin sille on tarvetta. Kelassa on ruuhkien selättämiseksi ja välttämiseksi tehty myös yli kuukauden kestäviä perustoimeentulotukiratkaisuja, mikäli kotitalouden tuloissa ja menoissa ei ole odotettavissa muutoksia. Sen vuoksi kaikki tukea saavat kotitaloudet eivät hae sitä aivan joka kuukausi. Mikäli kotitalouden tulot tai muu tilanne muuttuvat kuukauden aikana, siitä tulee ilmoittaa. Joissain tapauksissa muutoksiin liittyvät tarkistustyöt kirjautuvat uusiksi hakemuksiksi. Tarkastelussa eivät ole mukana kuntien maksaman täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset.

Etuuksien saajat

Tieto etuuksien ja tukien saamisesta perustuu Kelan maksurekisteritietoihin. Saajat on tilastoitu tuen maksukuukauden mukaan.

Kelan maksama työttömyysturva jakautuu työttömän peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen sekä saajamääriltään selvästi niitä pienempiin vuorottelukorvaukseen ja liikkuvuusavustukseen. Etuuksia ei tarkastelussamme ole eritelty. Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat päiväkohtaisia henkilökohtaisia etuuksia, jota maksetaan arkipäiviltä ja haetaan takautuvasti. Ensimmäinen maksujakso on yleensä 2 viikkoa, minkä jälkeen tukea maksetaan lähtökohtaisesti 4 viikon (20pv) maksujaksoissa. Tuen takautuva hakuaika on enintään 3 kuukautta.

Työttömyysturvan saajaksi luetaan tilastossa henkilö, joka on saanut työttömyysturvamaksun Kelasta kyseisen kuukauden aikana.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajaksi luetaan koronaepidemian vuoksi eduskunnan väliaikaisella päätöksellä työmarkkinatukea saanut yrittäjä. Tukea oli mahdollista hakea ja saada ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2020.

Perustoimeentulotuki on kotitalouskohtainen viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuessa samaan kotitalouteen lasketaan kuuluvaksi hakija, hänen puolisonsa sekä samassa osoitteessa asuvat alaikäiset lapset. Esimerkiksi vanhempansa luona asuva 18-vuotias henkilö muodostaa oman toimeentulotukikotitaloutensa. Perustoimeentulotuen kotitalous pysyy tilastoissa samana kotitaloutena, jos siinä asuvat aikuiset pysyvät samoina. Jos kotitalouden aikuiskokoonpanossa tapahtuu muutos, kotitalous tilastoituu eri kotitaloudeksi.

Perustoimeentulotuen saajakotitaloudeksi luetaan tilastossa kotitalous, jolle on kyseisen kuukauden aikana maksettu Kelasta perustoimeentulotukea joko rahana tilille tai esimerkiksi suorituksena vuokranantajalle tai laskunsaajalle, jos kyseiset kustannukset kuuluvat katettavaksi perustoimeentulotuella.

Perustoimeentulotuen saajaksi luetaan tilastossa henkilö, joka kuuluu Kelasta kuukauden aikana perustoimeentulotukea saaneeseen kotitalouteen joko hakijana, puolisona tai heidän lapsenaan.

Uusia saajia/kotitalouksia niin työttömyysturvassa kuin perustoimeentulotuessa ovat ne saajat/kotitaloudet, jotka eivät ole maksukuukautta edeltäneiden 12 kuukauden aikana saaneet kyseistä etuutta tai tukea Kelasta. Kaikki yrittäjien työmarkkinatukea saaneet henkilöt on luettu yrittäjien työmarkkinatukea saaneiksi huolimatta siitä, ovatko he edeltäneiden 12 kuukauden aikana saaneet Kelan maksamaa työttömyysturvaa. Jos henkilö siis saa yrittäjien työmarkkinatukea, häntä ei lueta uudeksi saajaksi.